Bouwen met talenten in Gods koninkrijk

Ard de Leeuw

Investeren in het mannenhart vanuit dienstbaarheid en de liefde van God.

Ik ben een man die vanuit dienstbaarheid en de liefde van God in beweging komt. Ik zie een nood en daarop wil ik reageren. Mijn verlangen is om mannen te mogen laten zien waarvoor God ze bedoelt heeft en in Zijn bestemming te wandelen. Dit doe ik door naast jongens en mannen te lopen om te ontdekken welke mogelijkheden er voor hun zijn en deze mogelijkheden aan te pakken om de mannen te helpen hun eigen levensomstandigheden te verbeteren.
Ik wil het werk niet uit handen geven maar zij aan zij met de jongens en mannen aan de slag gaan.

Carin de Leeuw

Vrouwen bemoedigen en motiveren om hun plek in de gemeenschap en Gods Koninkrijk in te nemen.

Ik heb een passie voor vrouwen. God heeft de vrouw wonderlijk gemaakt. Ze is het spil van het gezin en een steunpilaar voor haar man en kinderen. De rolverdeling in Afrika is vaak dat de man buitenhuis werkt en ervoor zorgt dat er eten op de plank komt en de vrouw zorgt voor het huishouden en gezin. Als de vrouw in haar bestemming gaat lopen word ze een wandelende getuigenis van Jezus. Ze zal haar kinderen opvoeden met de liefde van God en haar kinderen stimuleren om een relatie met Jezus te ontwikkelen.
Als de vrouw in haar bestemming wandelt zal de thuisbasis een stabiele thuisbasis zijn voor man en kinderen en God zal daar doorheen werken.

Sipi in Jan 004

Boaz, Manoah en Amy

Wij mogen lekker kind zijn.

Wij zijn kinderen van God. We mogen door te spelen en te leren in Afrika de mensen hier laten zien hoe fijn het leven met God is. Mama geeft ons thuisonderwijs en we leren de bijbelverhalen uit de bijbel.
Veel mensen vragen mama of ze hun wil leren om hun kinderen lief te hebben zoals onze mama ons lief heeft.

Zendingswerk is teamwerk!

Doe jij mee?

Verlang jij er net zo naar als ons om je talenten in te zetten en te investeren in de levens van mannen en vrouwen in Afrika? Om hun te bemoedigen, motiveren en uit te dagen Jezus te volgen en hun positie in te nemen in Gods Koninkrijk? Zie hier hoe je dit kan doen.
Wil je hier meer over weten of met ons erover doorpraten? Mail naar ardencarin @lionmission.nl