Onze werkzaamheden 1 (web)

Wat is een kerk? Wikipedia zegt: “vergadering van gelovigen in Jezus Christus”. Het gaat niet over een gebouw of dat mensen op zondag samen komen. Het zijn mensen die samen komen in Jezus naam en die Jezus aannemen als hun Verlosser en Heer in hun leven. Hun leven veranderen naar de wil van God en Hem centraal zetten in hun leven.

Ons doel in de Laarim is om kerken te stichten die Christus centraal zetten.

Onze werkzaamheden 2
Onze werkzaamheden 3
Onze werkzaamheden 4

Toen we in 2016 aankwamen in de Laarim was er helemaal niets. We begonnen als team 25 bijbelverhalen te schrijven op zo’n manier dat mensen deze uit hun hoofd konden leren. Aangezien de mensen hier niet kunnen lezen. We begonnen mensen te bezoeken in hun huizen om het evangelie te delen. Sommigen stonden er niet open voor en dan gingen we weer verder biddend naar welk huis we dan mochten gaan (Lukas 11). Maar velen stonden wel open en daar bleven we om wekelijks het evangelie met hen te delen.

Nu zijn er wekelijks 17 bijbelstudiegroepen die samen komen. Geïnspireerd door Jethro (Exodus 18) zijn we begonnen met lokale gelovigen te trainen in het geven van bijbelstudies en moedigen we hen aan om zelf nieuwe bijbelgroepen te starten. Langzaam verschuift onze focus naar de nieuwe bijbelstudieleiders. We trainen hen en helpen hen groeien in geloof en leiderschap zodat zij het evangelie verder kunnen verspreiden onder hun eigen mensen.

Sinds 2019 zijn we teamleiders van het Laarim team met als taak om te zorgen dat ons team datgene heeft wat nodig is om te werken onder de Laarim bevolking. Dit houd veel in zoals zorg dragen voor de geestelijke, lichamelijk en emotionele gezondheid van het team tot aan contact onderhouden met verschillende organisaties en stamhoofden in de Laarim tot praktische zaken zoals huisvesting, voedsel, taalstudie en emotionele begeleiding.